Bergsbrunna

Bergsbrunna är ett samhälle i Danmarks socken, sedan 1967 ingående i Uppsala kommun.
Bergsbrunna var tidigare platsen för byn Ekeby i Danmarks socken, tidigast omtalad 1347 ('in Ekeby'), då ärkebiskop Hemming och domkapitlet i Uppsala bytte till sig en gård här. 1349 bytte Birger Jonsson Job (narrhuvud) i Uppsala bort jord i Ekeby till domkyrkan, som lades till den 1347 förvärvade. 1376 hade Uppsala domkyrka fem landbor i Ekeby. Ekeby omfattade 1541-68 ett mantal skatte, tre Sankt-Erikshemman och två prebendehemman.[1]
Efter järnvägens tillkomst 1866 kom Bergsbrunna från slutet av 1800-talet att bli ett centrum för tegelindustrin. Tre tegelbruk har legat i Bergsbrunna. Det sista av dessa, Bergsbrunna Norra tegelbruk, lades ned 1984. 1969 stannade sista tåget i Bergsbrunna.
Från 1915 byggdes Bergsbrunna på mark avstyckad från Norra Gården (Gårdsvägen18). Egnahemsrörelsen var starkt bidragande. I mitten av 1960-talet tillkom Södra Uppsävja på mark avstyckad från Nåntuna Gård, och på 1970-talet Norra Uppsävja på mark från Sävja Gård.
I Bergsbrunna ingår Vreten med ett par gamla dragontorp. 2018 namngavs Uppsalas indelade områden: Bergsbrunna-Uppsävja bildar ett område och väster om skogen har stadsdelen Sävja vuxit upp, från 1980-talet. Där finns högstadieskola och i Uppsävja förskola samt låg- och mellanstadieskola.

 

Senaste nyheter:

Senaste nyheter

Syftet med denna policy är att säkerställa att Bergsbrunna Egnahemsförening (BEHF) hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). 

Läs hela inlägget »
Etiketter: gdpr