Bergsbrunna

Bergsbrunna är ett samhälle i Danmarks socken, sedan 1967 ingående i Uppsala kommun.
Bergsbrunna var tidigare platsen för byn Ekeby i Danmarks socken, tidigast omtalad 1347 ('in Ekeby'), då ärkebiskop Hemming och domkapitlet i Uppsala bytte till sig en gård här. 1349 bytte Birger Jonsson Job (narrhuvud) i Uppsala bort jord i Ekeby till domkyrkan, som lades till den 1347 förvärvade. 1376 hade Uppsala domkyrka fem landbor i Ekeby. Ekeby omfattade 1541-68 ett mantal skatte, tre Sankt-Erikshemman och två prebendehemman.[1]
Efter järnvägens tillkomst 1866 kom Bergsbrunna från slutet av 1800-talet att bli ett centrum för tegelindustrin. Tre tegelbruk har legat i Bergsbrunna. Det sista av dessa, Bergsbrunna Norra tegelbruk, lades ned 1984. 1969 stannade sista tåget i Bergsbrunna.
Från 1915 byggdes Bergsbrunna på mark avstyckad från Norra Gården (Gårdsvägen18). Egnahemsrörelsen var starkt bidragande. I mitten av 1960-talet tillkom Södra Uppsävja på mark avstyckad från Nåntuna Gård, och på 1970-talet Norra Uppsävja på mark från Sävja Gård.
I Bergsbrunna ingår Vreten med ett par gamla dragontorp. 2018 namngavs Uppsalas indelade områden: Bergsbrunna-Uppsävja bildar ett område och väster om skogen har stadsdelen Sävja vuxit upp, från 1980-talet. Där finns högstadieskola och i Uppsävja förskola samt låg- och mellanstadieskola.

 

Senaste nyheter:

Senaste nyheter

Bergsbrunna Egnahemsförening utskick för insamling och godkännade av medlemsuppgifter samt kataloguppgifter

Läs hela inlägget »
Etiketter: utskick

”Bergsbrunna vägförening, tillsammans med Bergsbrunna egnahemsförening, har nu gått igenom skrivelsen från Lantmäteriet och har även haft ett möte med lantmätaren D G den 17 december för att förstå skrivelsen och kunna göra en bedömning av skrivelsens innebörd för fastighetsägarna och vägföreningen.

Klarlagt är att det genom bildandet av vägföreningen 1964, som skett genom en formell lantmäteriförrättning, finns en ordnad gemensam skötsel av vägar och grönområden. Syftet med det förordnande som nu finns i detaljplanen, men som upphävs från årsskiftet, är därmed reglerat i vägföreningens uppgifter. Vägföreningen gör därför bedömningen att den lagändring som Lantmäteriet informerar om i skrivelsen inte påverkar vägföreningen och att de fastighetsägare som fått Lantmäteriets skrivelse, genom vägföreningen, har tryggat de rättigheter som anges i detaljplanen. Inga ytterligare åtgärder behöver därför vidtas.”

Läs hela inlägget »

Syftet med denna policy är att säkerställa att Bergsbrunna Egnahemsförening (BEHF) hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). 

Läs hela inlägget »
Etiketter: gdpr