Bergsbrunna

Bergsbrunna är ett samhälle i Danmarks socken, sedan 1967 ingående i Uppsala kommun.
Bergsbrunna var tidigare platsen för byn Ekeby i Danmarks socken, tidigast omtalad 1347 ('in Ekeby'), då ärkebiskop Hemming och domkapitlet i Uppsala bytte till sig en gård här. 1349 bytte Birger Jonsson Job (narrhuvud) i Uppsala bort jord i Ekeby till domkyrkan, som lades till den 1347 förvärvade. 1376 hade Uppsala domkyrka fem landbor i Ekeby. Ekeby omfattade 1541-68 ett mantal skatte, tre Sankt-Erikshemman och två prebendehemman.[1]
Efter järnvägens tillkomst 1866 kom Bergsbrunna från slutet av 1800-talet att bli ett centrum för tegelindustrin. Tre tegelbruk har legat i Bergsbrunna. Det sista av dessa, Bergsbrunna Norra tegelbruk, lades ned 1984. 1969 stannade sista tåget i Bergsbrunna.
Från 1915 byggdes Bergsbrunna på mark avstyckad från Norra Gården (Gårdsvägen18). Egnahemsrörelsen var starkt bidragande. I mitten av 1960-talet tillkom Södra Uppsävja på mark avstyckad från Nåntuna Gård, och på 1970-talet Norra Uppsävja på mark från Sävja Gård.
I Bergsbrunna ingår Vreten med ett par gamla dragontorp. 2018 namngavs Uppsalas indelade områden: Bergsbrunna-Uppsävja bildar ett område och väster om skogen har stadsdelen Sävja vuxit upp, från 1980-talet. Där finns högstadieskola och i Uppsävja förskola samt låg- och mellanstadieskola.

 

Senaste nyheter:

Senaste nyheter

Bergsbrunna Egnahemsförening samt Vägföreningen hälsar ALLA Bergsbrunnabor välkomna till årsmöte samt information!
(max 80 pers får plats i Kamratgården så det gäller att vara först )

Söndagen den 20 augusti 2023 kl.13:00 träffas vi i Kamratgården på Bergsbrunna villaväg 24 för årsmöte i Bergsbrunna egnahemsförening och Vägföreningen.

Under årsmötet uppmärksammas att Bergsbrunna egnahemsförening har passerat 100 år.

Efter årsmötena har Egnahemsföreningen bjudit in följande representanter till information & frågestund.

  • Ca 14:15. En representant från kommunen föredrar senaste status i den fördjupade översiktsplan (FÖP) som finns för utveckling av sydöstra delen av Uppsala.
  • Ca 15:00. En representant från Föreningen Sydöstra Uppsala (Om oss | Sydöstra Uppsala (sydostrauppsala.se) informerar om deras arbete/mål/hemsida.

För att vi ska kunna förbereda rätt mängd fika/lättare lunch, behövs anmälan om deltagande senast den 13 augusti 2023 till styrelsenBEHF@hotmail.com

Motioner (till övriga ärenden) ska vara styrelsen tillhanda senast 10 augusti (Bergsbrunnabor har tidigare fått kallelse i brevlådan samt inlägg på Facebook, Vårt Bergsbrunna)

/Mvh Fredrik Gustafsson, ordf i BEHF

Läs hela inlägget »

Medlemmar och boende i Bergsbrunna, Uppsävja och Vreten
 
Styrelsen för Bergsbrunna egnahemsförening samt styrelsen för Vägföreningen har med anledning av Corona pandemin och Regeringens direktiv tagit beslutet att senarelägga årets årsmöten till efter sommaren.
 
Styrelserna är väl medvetna om att årsmötena enligt stadgarna skall hållas senast innan sista april men vi behöver nu göra denna förskjutning för att minimera sociala kontakter, minska smittspridningen samt av omtanke om våra äldre medlemmars hälsa. Vi återkommer efter sommaren med mer information om när årsmötena kan äga rum beroende på hur det allmänna läget är i samhället.
 
Vi hoppas att ni har förståelse för detta.
 
Med Vänliga Hälsningar
Styrelserna för BEHF och Vägföreningen

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

Ta chansen att informera er ang kommunens byggplaner för att skicka in samrådsyttranden separat till kommunen.
Kommunen publicerar en länk 15 April från ca 17.30 till mötet som börjar 18.00 till ett webbaserat samrådsmöte med kommentarfunktion för frågor (ovan):

Länk till kommunens fördjupade översiktsplan (nedan):

Läs hela inlägget »

Bergsbrunna Egnahemsförening utskick för insamling och godkännade av medlemsuppgifter samt kataloguppgifter

Läs hela inlägget »
Etiketter: utskick

”Bergsbrunna vägförening, tillsammans med Bergsbrunna egnahemsförening, har nu gått igenom skrivelsen från Lantmäteriet och har även haft ett möte med lantmätaren D G den 17 december för att förstå skrivelsen och kunna göra en bedömning av skrivelsens innebörd för fastighetsägarna och vägföreningen.

Klarlagt är att det genom bildandet av vägföreningen 1964, som skett genom en formell lantmäteriförrättning, finns en ordnad gemensam skötsel av vägar och grönområden. Syftet med det förordnande som nu finns i detaljplanen, men som upphävs från årsskiftet, är därmed reglerat i vägföreningens uppgifter. Vägföreningen gör därför bedömningen att den lagändring som Lantmäteriet informerar om i skrivelsen inte påverkar vägföreningen och att de fastighetsägare som fått Lantmäteriets skrivelse, genom vägföreningen, har tryggat de rättigheter som anges i detaljplanen. Inga ytterligare åtgärder behöver därför vidtas.”

Läs hela inlägget »

Syftet med denna policy är att säkerställa att Bergsbrunna Egnahemsförening (BEHF) hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). 

Läs hela inlägget »
Etiketter: gdpr

Medlemmar och boende i Bergsbrunna, Uppsävja och Vreten
 
Styrelsen för Bergsbrunna egnahemsförening samt styrelsen för Vägföreningen har med anledning av Corona pandemin och Regeringens direktiv tagit beslutet att senarelägga årets årsmöten till efter sommaren.
 
Styrelserna är väl medvetna om att årsmötena enligt stadgarna skall hållas senast innan sista april men vi behöver nu göra denna förskjutning för att minimera sociala kontakter, minska smittspridningen samt av omtanke om våra äldre medlemmars hälsa. Vi återkommer efter sommaren med mer information om när årsmötena kan äga rum beroende på hur det allmänna läget är i samhället.
 
Vi hoppas att ni har förståelse för detta.
 
Med Vänliga Hälsningar
Styrelserna för BEHF och Vägföreningen

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

Det har kommit ett alternativt förslag till kommunens FÖP från markägargruppen.  Det läggs upp här för att sporra till vidare diskussion.

Läs hela inlägget »