Länk till digitalt samrådsmöte ang kommunens fördjupade översiktsplan. Onsdag 15 April kl 18.00

Ta chansen att informera er ang kommunens byggplaner för att skicka in samrådsyttranden separat till kommunen.
Kommunen publicerar en länk 15 April från ca 17.30 till mötet som börjar 18.00 till ett webbaserat samrådsmöte med kommentarfunktion för frågor (ovan):

Länk till kommunens fördjupade översiktsplan (nedan):

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter