Bergsbrunna EgnahemsföreningBli medlem

Aktuella ärenden

- Bevakning byggplaner södra staden
- Busshållplatser
- Ny hemsida
- Gemensamma aktiviteter
 

Senaste nyheter:

2020 > 04

Medlemmar och boende i Bergsbrunna, Uppsävja och Vreten
 
Styrelsen för Bergsbrunna egnahemsförening samt styrelsen för Vägföreningen har med anledning av Corona pandemin och Regeringens direktiv tagit beslutet att senarelägga årets årsmöten till efter sommaren.
 
Styrelserna är väl medvetna om att årsmötena enligt stadgarna skall hållas senast innan sista april men vi behöver nu göra denna förskjutning för att minimera sociala kontakter, minska smittspridningen samt av omtanke om våra äldre medlemmars hälsa. Vi återkommer efter sommaren med mer information om när årsmötena kan äga rum beroende på hur det allmänna läget är i samhället.
 
Vi hoppas att ni har förståelse för detta.
 
Med Vänliga Hälsningar
Styrelserna för BEHF och Vägföreningen

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

Ta chansen att informera er ang kommunens byggplaner för att skicka in samrådsyttranden separat till kommunen.
Kommunen publicerar en länk 15 April från ca 17.30 till mötet som börjar 18.00 till ett webbaserat samrådsmöte med kommentarfunktion för frågor (ovan):

Länk till kommunens fördjupade översiktsplan (nedan):

Läs hela inlägget »

Bli medlem i egnahemsföreningen genom att betala årsavgiften, 100 kronor till bankgiro 156-2271