Alternativt förslag till kommunens Fördjupade Översiktplan.

Det har kommit ett alternativt förslag till kommunens FÖP från markägargruppen.  Det läggs upp här för att sporra till vidare diskussion.